חיפוש > תוצאות חיפוש > משחק כדורגל בין החשמונאי למשטרה הבריטית. המשחק נערך בנוכחות סר אלפרד מונד.

מספר פריט   1260    
מספר תצלום   0014    
כותר   משחק כדורגל בין החשמונאי למשטרה הבריטית. המשחק
נערך בנוכחות סר אלפרד מונד.
פריטים דומים
מתאריך   3/2/1928 פריטים דומים

נושאים

Images\do001260.jpg
לחץ לצורך הגדלה
פותח ע"י אידאה